Huis

Verborgen gebreken in je woning

5 augustus 2020

Verborgen gebreken is iets dat je vaak hoort als het gaat om de koop en verkoop van een woning. Het zijn gebreken die niet op het eerste gezicht merkbaar waren, maar na het kopen van een huis wel opgemerkt worden. Misschien kom je er tijdens een verbouwing aan je nieuwe huis achter dat er asbest in het pand zit, of blijkt er een lekkage te zijn of houtrot. In dit artikel wordt uitgelegd hoe er omgegaan wordt met dit soort verborgen gebreken in je woning en hoe je hiermee om moet gaan.

Gebouw, Joy, Planning, Plannen, Professional, Werknemer

Termijn voor verborgen gebreken

Het is goed om te weten dat er een termijn voor verborgen gebreken bestaat. Je kunt dus niet aansprakelijk gesteld worden of iemand aansprakelijk stellen voor alle gebreken op elk moment. Als je iets ontdekt in je nieuwe woning, heb je een termijn van maximaal twee maanden om dit te melden aan de verkoper. Hoe je dit ook doet, zorg dat de melding schriftelijk wordt vastgelegd. Voor het herstellen van het gebrek geldt ook een maximale termijn van twee maanden. Als het herstel niet binnen twee maanden gerealiseerd kan worden, vanwege drukte bij de specialist bijvoorbeeld, dien je dit ook aan te kaarten bij de melding van het gebrek. De termijn kan dan verlengd worden tot maximaal twee jaar.

Waar moet ik als verkoper op letten

In principe verkoop je je woning in de huidige staat en kom je met de koper overeen dat hij of zij de woning zo accepteert. Als de koper je aansprakelijk wil stellen, is dit echter niet voldoende om je te verdedigen. Als verkoper heb je een meldingsplicht. Dit houdt in dat jij de (potentiële) koper inlicht over eventuele gebreken waarvan jij op de hoogte bent. Dit dien je dit niet alleen mondeling te vertellen, maar het is wijs om dit ook schriftelijk vast te leggen om te bewijzen dat jij aan je plicht hebt voldaan. Als er gebreken naar boven komen die normaal gebruik van de woning in de weg staan, kun jij als verkoper alsnog aansprakelijk worden gehouden.

Aankoop, Huis, Woningaankopen, Onroerend Goed, Man

Waar moet ik als koper op letten

Van de koper wordt ook verwacht dat hij of zij kan bewijzen dat hij of zij heeft voldaan aan zijn of haar onderzoeksplicht. Als je een huis koopt en dus tekent dat jij de woning accepteert in de huidige staat, zonder dat je onderzoek hebt laten doen, kun je verborgen gebreken niet verhalen op de vorige eigenaar. Jij moet aan kunnen tonen dat je een specialist hebt ingeschakeld en deze geen gebreken heeft gevonden. Je kunt de verkoper aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken als je kunt aantonen dat deze niet voldaan heeft aan zijn of haar meldingsplicht, of als er gebreken blijken te zijn die normaal gebruik van de woning in de weg staan. Je zal als koper wel moeten bewijzen dat jij hebt voldaan aan je onderzoeksplicht.

You Might Also Like