Grote klussen

Wat staat er allemaal in een bouwkundig rapport?

20 november 2020

Voordat je overgaat tot het aanschaffen van een bepaalde woning is het belangrijk om een zo compleet mogelijk zicht te hebben op de mogelijke gebreken die er bij van toepassing zijn. Veel mensen gaan er zomaar vanuit dat alle gebreken waar een woning over beschikt zichtbaar zijn met het blote oog. Dat is natuurlijk helemaal niet juist. Sterker nog, de meest ernstige gebreken zijn vaak niet meteen waarneembaar waardoor er een expert naar dient te kijken. Deze bevindingen worden uiteindelijk opgenomen in het bouwkundig rapport. Zou je graag precies willen ontdekken wat er allemaal in dat rapport is terug te vinden? Dan kan je verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie zeker interessant zijn.

Wat is het nut van een bouwkundig rapport?

Het kopen van een woning gaat in de praktijk steeds gepaard met bepaalde risico’s. Natuurlijk is er het risico dat de huizenmarkt een flinke klap te verduren krijgt waardoor de waarde van je aangekochte vastgoed een duik naar beneden maakt, maar daar hebben we het nog niet eens over. Het komt in de praktijk ongelofelijk vaak voor dat mensen een woning kopen terwijl ze zich niet goed bewust zijn van de exacte staat waarin het huis zich bevindt. Dat betekent in de praktijk eigenlijk twee dingen, namelijk:

 

  1. Men is zich niet bewust van eventuele verborgen gebreken;
  2. Men heeft geen goed zicht op eventueel achterstallig onderhoud;

 

Om ervoor te zorgen dat een woning over een uitstekende levensduur beschikt is het van belang dat ze zo optimaal mogelijk wordt onderhouden. Veel mensen zien dit echter over het hoofd. Het is best mogelijk dat zij daar nooit hinder van gaan ondervinden, maar dat kan wel het geval zijn voor de mensen die de woning op een bepaald moment overkopen. Zij zullen dan ook wellicht binnen afzienbare tijd met de vervelende gevolgen worden geconfronteerd.

Geef jezelf een duidelijk beeld van de woning

Het bouwkundig rapport is in het leven geroepen omdat ze mensen die vastgoed willen kopen een duidelijk beeld wil schetsen van de realiteit. Met andere woorden, is er sprake van bepaalde gebreken of niet en moet je rekening houden met bepaalde extra kosten die gemaakt dienen te worden binnen afzienbare tijd omdat de eigenaars hun onderhoud niet frequent hebben uitgevoerd? Dit zijn twee zeer belangrijke vragen waar je zonder een bouwkundig rapport wellicht helemaal geen duidelijk en betrouwbaar antwoord op zou kunnen krijgen.

 

Een bouwkundig rapport gaat echter nog een stapje verder. Niet alleen kaart ze namelijk de actuele staat van de woning en mogelijks gebrekkig onderhoud aan. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat ze een inschatting maakt van de kosten waar de overnemers van het vastgoed op relatief korte termijn mee geconfronteerd kunnen worden. Ook dat is zeer belangrijk. Veel mensen die vastgoed willen kopen hebben immers nog wel een beetje speling, maar niet ongelofelijk veel. Hoe dan ook, wil je bij de aankoop van een woning altijd op twee oren kunnen slapen? Dan mag het duidelijk zijn dat een bouwkundig rapport laten opmaken in de praktijk zeker en vast geen overbodige luxe zal zijn, integendeel!

Laat dit vakkundig en professioneel doen. Kijk voor informatie hierover bij We Build 4 You.

You Might Also Like