In en rondom huis

De voordelen van preventief onderhoud van je woning

31 augustus 2016

De afgelopen jaren zien we een duidelijke verschuiving in de bouwsector. De focus van de bouwsector verschuift namelijk van nieuwbouw naar onderhoud en renovatie. De huidige woningvoorraad wordt namelijk steeds ouder en de nieuwbouwproductie stagneert. Mede door de toename in eigenwoningbezit wordt onderhoud een steeds belangrijker onderwerp bij volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen. De onlangs gelanceerde Woonderhoud app stimuleert woningeigenaren preventief en planmatig onderhoud uit te voeren, om zo hoge reparatiekosten te voorkomen. 

Wat kost (achterstallig) onderhoud je?

Veel woningeigenaren stellen woningonderhoud uit door de relatief dure kosten die eraan verbonden zijn. Over het algemeen dient men er van uit te gaan dat de kosten van woningonderhoud ongeveer 1% van de waarde van je woning is. Indien de woning een waarde van 300.000,- heeft, zijn de jaarlijkse kosten voor woningonderhoud ongeveer 3.000,- euro. Achterstallig onderhoud is een nog duurdere aangelegenheid, in sommige gevallen kan het oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. De kosten van achterstallig onderhoud zijn het grootst bij vrijstaande woningen. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van achterstallig onderhoud bij een vrijstaande woning tussen de 7.000,- en 38.000,- euro liggen. Deze kosten bestaan voornamelijk uit herstel- en reparatiewerkzaamheden. 

Preventief onderhoud met Woonderhoud

Woonderhoud is een gratis app die woningeigenaren stimuleert om op een preventieve en planmatige manier het woningonderhoud bij te houden. Met de app kan er een onderhoudsplanning opgesteld worden met al het denkbare woningonderhoud. Je ontvangt per onderhoudstaak herinneringen en kunt hierop actie ondernemen. Je kunt het zelf woningonderdeel zelf controleren & eventueel onderhouden of een specialist uit de buurt inschakelen. Tot slot is het mogelijk om de kosten van woningonderhoud te verlagen door het collectief in te kopen. Via de app kun je in contact komen met buurtgenoten die hetzelfde onderhoud gepland hebben staan.

De Woonderhoud app is gratis te downloaden voor Apple en Android toestellen. Meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van de app vindt je op de website van Woonderhoud.

You Might Also Like