Grote klussen

Sloop en nieuwbouw goedkoper dan renoveren?

30 maart 2017

In het Energieakkoord van 2013 is bepaald dat met ingang van 2020 alle nieuwbouwwoningen energieneutraal gebouwd moeten worden. Daarbij is verder overeengekomen dat bestaande woningen dusdanig gerenoveerd worden dat ze in ieder geval energielabel B moeten kunnen behalen. Bij deze renovatie moet worden gedacht aan isolatiemaatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen en ramen met dubbelglas. Om in deze renovatiekosten tegemoet te komen heeft de overheid subsidies beschikbaar gesteld. Helaas is dit veel minder tot nagenoeg niet het geval wanneer je besluit je oude woning te slopen en een nieuw en energieneutraal huis te bouwen.

Schakel je emotie even uit

Dat de overheid nauwelijks subsidie verstrekt voor het slopen en nieuwbouwen van een woning is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. De reden waarom is dat een oude woning door renovatie nooit het energiezuinige niveau van een nieuwbouw woning zal kunnen behalen. Toch kiezen vooral particulieren tot nu toe het meest voor de renovatievariant. Dit heeft waarschijnlijk niet het meest met de subsidies te maken, maar meer met de emoties. Architecten hebben hierdoor een hele kluif aan het tekenen van energiebesparende constructies in bestaande woningen.

Kostenneutraal

Hier komt bij dat veel mensen in de veronderstelling leven dat renoveren goedkoper is dan slopen en nieuwbouwen. Dat is een misvatting. Gemiddeld kost de nieuwbouw van een woning rond de 60.000 Euro. Wanneer je alle kosten van renovatie bij elkaar optelt, verschilt dit dus nauwelijks. Daarnaast kom je bij renovatie dikwijls voor onvoorziene uitgaven te staan. Heb je net je isolatiebegroting gereed, blijk je asbesthoudende materialen in je woning te hebben zitten. Dan valt renoveren dus nog duurder uit.

You Might Also Like