Groen wonen

Groene energie voor de consument

8 november 2017

Energie is een kostbaar begrip. Veelal wordt het opgewekt uit bronnen die een nadelig effect hebben op het milieu, doordat gebruikt wordt gemaakt van fossiele brandstoffen als kolen en gassen, maar ook aardolie. Hierbij komt veel CO2 vrij en levert het vervuiling op voor het welvaren van de natuur. Vanuit Europa is de regelgeving dan ook aangesterkt en ook Nederland zal tegemoet moeten komen aan een bepaalde, gestelde norm om voor tenminste 14% te zijn overgestapt op duurzame energie tegen het jaar 2020. U als consument kunt daar uiteraard aan bijdragen, door zorgvuldig te kiezen voor andere vormen van energiewinning.

Groene energie

In licht van aanmoedigende leuzen als ‘echte-energie’ en ‘schoongenoegvankernenergie’, kunt ook u de overstap maken naar het afnemen van duurzame energie van ‘groene’ energieleveranciers. U kunt bij menig leverancier aangeven dat u gebruik wilt maken van de energie die gelabeld is als ‘groen’, boven de gebruikelijke energie die nog uit standaardmethodes wordt gewonnen. Helemaal effectief zou het zijn als u besluit om zelfstandig energie op te wekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. U bent dan niet langer afhankelijk van de reguliere energiewinning en voorziet in uw eigen energiebehoefte door middel van zonne-energie. Dit is een stuk schoner voor het milieu.

Duurzame energie via leverancier

In tegenstelling tot energie dat wordt opgewekt met fossiele brandstoffen of in kerncentrales, maakt groene energie gebruik van bronnen die niet kunnen worden uitgeput. U kunt hierbij denken aan bronnen als aardwarmte, water, windkracht, de zon of biomassa. In het opwekken van energie komen veel minder schadelijke stoffen, als CO2, vrij. ‘Groene’ leveranciers leveren u stroom die is opwekt uit windmolens of zonnepanelenparken. Ook dragen ze actief bij om de transitie naar schone energievoorziening een feit te maken.

Zelf bijdragen aan duurzame energie

Door zelf energie op te wekken via zonnepanelen of het gebruik van pellet kachels in uw woning, weet u zeker dat de energie schoon is. De investering van zonnepanelen kan hoog uitvallen, waardoor de opstartkosten voor duurzame energie als nadeel kunnen worden beschouwd. Echter levert het u daarna wel voldoende besparing op. U kunt uiteraard ook goed op uw energieverbruik letten. Ook zo draagt u bij aan duurzaamheid.

You Might Also Like