Vloeren

Vloerverwarming

8 januari 2018

We schetsen in dit artikel verschillende soorten vloerverwarming, geven een korte beschrijving van de plaatsing en vertellen u welke voorbereidingen dienen getroffen te worden alvorens een bepaalde keuze te maken. Kortom, een overzicht van de verschillende mogelijkheden van wat mogelijk is. Ben je op zoek naar meer informatie in de woning of huis? Neem dan is een kijkje op www.allesoverbouw.nl of https://woonaanrader.nl/

 

Is vloerverwarming wel gezond

 

Volgens het cliché is vloerverwarming onaangenaam voor de voeten, maar niets is minder waar. We spreken hier immers niet over een verwarmde vloer, maar over vloerverwarming.

 

Gebruik van geproduceerde warmte

 

Het beste systeem om geproduceerde warmte aan te wenden is vloerverwarming. Het systeem werkt op lage temperatuur, is energievriendelijk, geeft een comfortabel gevoel en is gezond omdat het geen stofcirculatie veroorzaakt. Het biedt tezelfdertijd meer ruimte in je woning voor meubilair. Als je een moderne woning hebt, zoals deze met veel glas tot op de grond, kan het soms wel problemen opleveren bij het plaatsen van radiatoren.

 

Temperatuur aan de grond

 

Vloerverwarming houdt meer in dan enkel het plaatsen van buisjes in de vloer. Om een goed functionerend systeem te hebben, moet je een temperatuur creëren die je een behaaglijk gevoel geeft. De temperatuur aan de grond mag slechts enkele graden hoger zijn dan de binnentemperatuur.

 

Kring volgens vast patroon

 

Elke kring wordt gelegd volgens een vast patroon dat vooraf is berekend op basis van de architectuurplannen. Na de berekening van het warmteverlies wordt het verlegplan uitgetekend. Verschillende parameters zoals de keuze van de vloerafwerking spelen hier een belangrijke rol.

 

Collector

Elke kring vertrekt vanaf de collector (verdeelpunt) en gaat naar het centraal punt in deze zone waarna ze terugkeert naar de collector. In een modulaire collector klikken de modules gewoon in mekaar. Het voordeel is dat je later op een eenvoudige manier aanpassingen kan doen aan een installatie als je bijvoorbeeld later beslist om een zolderruimte in te richten als extra kinderkamer.

 

Verschillende zones

 

De verschillende zones worden van mekaar gescheiden met uitzetvoegen om te vermijden dat zich later scheurvorming zal voordoen. Tegen de muur worden randzones aangebracht. Door de temperatuurschommelingen zal de vloer immers uitzetten en moet deze dus voldoende bewegingsvrijheid hebben.

 

Plaatsingsplan

 

Het verlegplan houdt rekening met alle mogelijke hindernissen. Er moet hierbij aandacht geschonken worden aan leidingen van elektriciteit of sanitair, maar er moet ook rekening gehouden worden met de zones waar geen vloerverwarming mag komen. Hierbij denken we aan het toilet, een sierschouw of andere voorzieningen.

 

Soorten vloerverwarming

 

Er bestaan een vijftal systemen:

– ‘Tacker’ systeem

– Systeemplaten

– Droog systeem

– Rail systeem

– Systeem op draagnetten Vooraleer je een systeem van vloerverwarming kiest, moet je eerst weten wat de mogelijkheden zijn voor je specifieke situatie.

 

You Might Also Like