Inrichting

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

28 oktober 2020

Je wilt iets realiseren of wijzigen wat betreffende een bouwwerk. Of dit nu een bedrijfspand of woonhuis of anders is. Ook kan je iets doen dat niet gebonden is aan bouw. Bijvoorbeeld gewijzigd gebruik van een pand of perceel. Activiteiten zoals detailhandel, veeteelt of dienstverlening. Wat het ook is dat jij wil gaan ontplooien op het betreffende perceel, je zal moeten kijken of je wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt en of je al dan niet in strijd bent met het bestemmingsplan. 

 

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die je vaak nodig hebt als jij wijzigingen wil aanbrengen op jouw perceel. Dit kunnen zaken zijn als nieuwbouw, verbouw, gewijzigd gebruik of verandering van activiteiten op het perceel. Voordat de omgevingsvergunning verleent wordt en jij groen licht krijgt, wordt de vergunning getoetst aan het bestemmingsplan dat op het betreffende perceel geldt. 

 

Als jouw plannen niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en je dus bijvoorbeeld met een verbouw niet de aangegeven hoogtes in het bestemmingsplan overschrijdt dan krijg jij jouw omgevingsvergunning. 

 

Als jouw plannen wel in strijd zijn dan zal je moeten gaan voor een bestemmingsplanwijziging of een afwijkende omgevingsvergunning. 

 

Hoe vraag je een omgevingsvergunning aan

Voordat je de aanvraag wat betreft een omgevingsvergunning indient is het eerst goed om te weten of je überhaupt een omgevingsvergunning nodig hebt. Het makkelijkste wat je kan doen is om naar de site van het omgevingsloket te gaan en de vergunningscheck te doen. Ook kan je in het Besluit omgevingsrecht vinden wat de kaders van vergunningsvrij bouwen zijn.

 

Als je eenmaal weet dat jouw plan vergunningsplichtig is dan kan je via dezelfde site de online aanvraag doen. De stappen spreken voor zich en zodoende loop je het digitale formulier door. Eenmaal ingediend kan je binnen enkele weken bericht van de betreffende gemeente verwachten. Zij zullen met een oordeel komen of in sommige gevallen eerst met een vooroverleg. Dit overleg is om de situatie nader te bespreken en tijdens dit gesprek kan jij je plannen toelichten. 

 

Tip: om een afwijzing te verkleinen of te voorkomen is de tip van CADDESK om bij complexere situaties zelf actief contact te zoeken met de betreffende afdeling van de gemeente en dat je in gesprek met hen gaat. Zodoende hou je het gesprek open en komt communicatie van beide kanten. Deze aanpak voorkomt een eenzijdige afwijzing. Als je een afwijzing hebt dan heb je al een stempel, ook als je bezwaar maakt.

 

Conclusie

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan je zeker doen. Let er wel altijd op dat je het op de correcte manier doet en van tevoren weet of jouw plannen wel of niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en of het overlast met zich mee brengt. Belanghebbenden zoals buren kunnen bezwaar maken, je doet er dan ook verstandig aan eerst met hen te communiceren. Mochten zij bezwaar hebben dat kan je die alvast onderling oplossen indien mogelijk. Zo hou je munitie dat mede aan de afwijzing kan bijdragen bij de gemeente vandaan. 

 

Wil je zeker weten dat jouw vergunningsaanvraag goed gaat? Of weet je niet of jouw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan? Neem dan contact op met een professioneel bouwkundig tekenbureau voor meer informatie. 

You Might Also Like