Groen wonen

Afval scheiden in Etten-Leur

11 juli 2019

Elke gemeente voert regels in om het afvalbeleid in goede banen te leiden. Elke inwoner moet op een comfortabele manier afval kunnen inzamelen. Verder moeten inwoners op de hoogte worden gebracht van de juiste afvalscheiding methode. Zo moet blik bij het plastic worden weggegooid en glas bij glas. Het GFT-afval wordt eveneens apart ingezameld. Het is belangrijk dat afval niet met elkaar in aanraking komt, vooral als het gaat om GFT-afval met andere soorten afval.

 

Toch maar geen ondergrondse containers

De gemeente gaf de inwoners van Etten-Leur de keuze hoe hun afval vanaf 2020 opgehaald moet worden. Zien zij hun afval liever opgehaald worden of brengen ze het liever zelf weg in een ondergrondse container? Er is echter een ‘maar’, aangezien als de containers opgehaald zouden worden, dit wel betekent dat dit maar een keer in de vier weken gebeurt. Toch gingen de inwoners in Etten-Leur akkoord met deze ophaalfrequentie en kozen ze voor inzamelen in plaats van zelf wegbrengen. De rolcontainer in Etten-Leur won.

 

De vervuiler betaalt

De gemeente neemt het afvalbeleid dus op de schop. Het scheiden van afval moet grondiger gebeuren. Hoe beter het afval gescheiden is, hoe duurzamer en groener het gerecycled kan worden. Om ervoor te zorgen dat het scheiden goed gebeurt, betaalt de vervuiler vanaf 2020 per keer dat de container geleegd wordt. Voor 2018 betalen de inwoners van Etten-Leur een overkoepelend bedrag waar het ophalen van het vuil al bijgerekend is. Vanaf 2019 betaalt diegene die het afval aanbiedt op straat al per keer dat de container opgehaald wordt. Tegenwoordig wordt het afval twee keer per maand opgehaald. In 2020 zal dat dus een keer per vier weken worden.

 

Elke gemeente zijn eigen methode

De afvalverwerking wordt door elke gemeente anders geregeld. De gemeente mag het afvalbeleid zelf samenstellen en uitvoeren. De overheid heeft echter wel een doel bedacht waar het gehele land naartoe werkt. Op dit moment wordt ongeveer de helft van het huishoudelijke afval gescheiden. De regering wil dat dit meer gebeurt. In 2020 moet 75 procent van het afval gescheiden worden. Om dat te bereiken hebben ze verschillende ideeën bedacht, zoals diegene die het restafval aanbiedt laten betalen. Verder zijn ze van plan om meer informatie te verspreiden rondom afvalscheiding en om meer soorten afval op te halen bij de huishoudens zelf. Al is het de gemeente die uiteindelijk bepaalt hoe dat vormgegeven wordt.

You Might Also Like